Reacties op een artikel

Reacties op een artikel zijn vaak niet onderbouwd. Dit keer een onderbouwde tegenreactie waaruit blijkt dat er nog veel meer bekendheid mag worden van dergelijke mooie projecten.

Lichaamstaal

lichaamstaal

Iedereen heeft allerlei soorten bijeenkomsten en stelt zich wel eens de vraag: ga ik wel of ga ik niet. En dan…